Heródes Archelaosz bronz pénze

Heródes Archelaosz (Kr.u. 4–Kr.u. 6) bronz pénze. Előlapján szőlőfürt, felirata „Heródesé”, hátlapján sisak látható, alatta az uralkodó címe: „ethnarchosz”. Nagy Heródes idősebb fia és utódja. Már trónra lépése előtt lázongtak uralkodása ellen, végül Kr.u. 6-ban Augusztusz császár úgy döntött, hogy megfosztja hatalmától, és Gallia területére száműzi. Ettől kezdve Júdeát a római császárok által kinevezett helytartók irányították. Ilyen helytartó volt Poncius Pilátus, akinek később Jézus perében és elítélésében volt meghatározó szerepe. Máté evangéliumában olvassuk, hogy Mária és József a gyermek Jézussal Heródes miatt nem térhetett vissza Egyiptomból Júdeába.