Titus bronz sestertius

Titus (Kr.u. 79–81) bronz sestertiusa. Előlapján Titus, a Jeruzsálemet elfoglaló fővezér, a későbbi császár. Hátlapján Júdeát jelképező pálmafa és alatta ülő (síró) női alak, mögötte római katona áll, talán maga Vespasianus. Felirata: IVDAEA CAPTA (Júdea elfoglaltatott). Vespasianus fiára, Titusra bízta a zsidó háború befejezését. Ekkor történt a templom lerombolása. Győzelmét apja diadalmenettel és diadalívvel jutalmazta. Ez látható ma is Rómában. Ismert domborműve a templom kincseit, a menorát (gyertyatartót) cipelő katonák.