Nagy Heródes pénze

Nagy Heródes (Kr.e. 37–4) pénze. Előlapján horgony, hátlapján a Hasmoneusok által is kedvelt kettős bőségszaru látható. Heródes király nagyszabású építkezéseivel próbálta elfogadtatni magát a zsidó nép előtt, akik idumeai származása miatt nem tekintették törvényes uralkodónak.

Legismertebb építkezései: a jeruzsálemi templom, az Antonia-erőd, Maszada, a Herodionerőd és Cézárea. Az építkezések miatt hatalmas adókkal
sújtotta a népet. Az ő uralkodása idejére esett Jézus születése. Kegyetlenkedései nem kíméltek senkit, még családtagjait sem.