Sekel

Sekel. A Hadrianus alatti második zsidó felkelés (Kr.u. 132–135) messianisztikus jellegű volt, vezérét Simon Bar-Kochbát Rabbi Akíba messiásnak is nevezte. Előlapján (koszorúban óhéber írással): „Simon”. Hátlapján líra és „Jeruzsálem felszabadítása” látható és olvasható.