Sekel

Sekel. A Róma-ellenességet és az ősi vallási hagyományokhoz való visszatérését egyaránt kifejezi a pénzverés, amely előszeretettel használ kultuszi szimbólumokat. Előlapján szőlőlevél, amely körül „Jeruzsálem felszabadulásának első éve” olvasható. Hátlapján a Júdeát jelképező pálma mellett ez a felirat áll: „Simon, Izrael fejedelme”.